BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

Umów się!

Grzegorz Bidziński

Psycholog młodzieży i dorosłych, psychotraumatolog w terapii EMDR, seksuolog, terapeuta par i rodzin, terapeuta uzależnień

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem w terapii EMDR, seksuologiem klinicznym oraz terapeutą uzależnień. Ukończyłem National – Louis University. Ponadto jestem specjalistą promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, nauczycielem i wykładowcą. Pasjonatem swojej profesji, ciekawym świata i ludzi.

 

Moje podejście do pracy charakteryzuje się otwartością, pasją do zgłębiania tajników psychiki ludzkiej oraz nieustającym zaciekawieniem światem i osobami, które mnie otaczają.

Podczas spotkań terapeutycznych ważne jest dla mnie stworzenie:

 

 

 • Miłej i swobodnej atmosfery: Dążę do tego, aby każda osoba czuła się komfortowo, bez obaw o ocenę.

 • Bezpiecznego środowiska: Moja praktyka opiera się na tolerancji i wyrozumiałości, co jest fundamentem do skutecznej pracy.

 • Otwartości na rozmowy: Jako seksuolog, zapewniam, że w moim gabinecie panuje atmosfera otwartości, umożliwiająca swobodne omawianie nawet najbardziej delikatnych tematów.

 • Wysłuchanie i zrozumienie: Moim celem jest dokładne wysłuchanie problemu, rozwianie wszelkich wątpliwości i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

 • Relaks i brak zahamowań: Staram się, aby pacjenci mogli całkowicie zrelaksować się, pozbyć barier i zahamowań, szczególnie gdy mowa o tematach, które mogą wydawać się „wstydliwe”.

 

 

W moim gabinecie nie ma miejsca na tematy tabu. Dzięki szerokiemu zakresowi mojej wiedzy i doświadczenia, jestem przygotowany, aby wspierać i pomagać w różnorodnych problemach i wyzwaniach.

 

 

Z kim pracuję?

 

Zapraszam do współpracy osoby z różnych grup wiekowych i w różnych sytuacjach życiowych:

 • Młodzież od 12 roku życia,

 • Osoby dorosłe,

 • Pary, w tym zarówno w związkach formalnych, jak i nieformalnych,

 • Rodziny.

 

 

Specjalizuję się w prowadzeniu:

 • Terapii rodzinnej: Oferując wsparcie rodzinom w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu lepszych relacji.

 • Terapii par: Pomagając zarówno parom heteroseksualnym, jak i homoseksualnym w pokonywaniu trudności i umacnianiu więzi.

 

 

Moje doświadczenie obejmuje również:

 • Wsparcie dla rodziców nastolatków: Pomagam w nawigacji po wyzwaniach związanych z dorastaniem ich dzieci.

 • Wsparcie dla dorosłych w procesie coming-outu: Towarzyszę osobom ujawniającym swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową, oferując przestrzeń do rozmowy i zrozumienia.

 • Pracę z osobami transpłciowymi i nieheteronormatywnymi: Posiadam doświadczenie w wsparciu osób zmagających się z kwestiami tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, pomagając im w procesie akceptacji siebie i budowania autentycznego życia.

 

 

Moje podejście jest zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności, a moim priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i akceptującego środowiska dla każdego, kto szuka wsparcia.

 

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Jestem absolwentem National-Louis University, nieustannie dążę do rozwoju i poszerzania swoich horyzontów zawodowych.

Moje zaangażowanie w samodoskonalenie objawia się aktywnym uczestnictwem w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach branżowych, m.in.:

 

 

 • ”Hejt w szkole – jak przeciwdziałać przemocy werbalnej” – Educado

 • ”Szkolenie z komunikacji interpersonalnej” – Akademia Sukcesu

 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS – Krajowe Centrum ds. Aids

 • ”Narcystyczne zaburzenia osobności, zaburzenia osobowości borderline” – mgr Semko Lipiec

 • ”Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?”- Dialog, szkoła psychoterapii

 • ”Akademia Terapii Par dla Psychologów i Psychoterapeutów” – Centrum Kompetencji, Akademia Psychologa

 

 

Ponadto, przykładam wielką wagę do jakości świadczonych przeze mnie usług, dlatego regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

 

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

Moja ścieżka zawodowa:

 • Praca pod kierunkiem Marka Kotańskiego w MONARZE: Zdobywanie doświadczenia w renomowanej organizacji zajmującej się pomocą osobom uzależnionym.

 • Praca w ośrodkach leczenia uzależnień na oddziałach detoksykacji: Rozwijanie umiejętności w specjalistycznych ośrodkach, z naciskiem na procesy detoksykacji.

 • Współpraca z rodzicami nastolatków oraz dorosłymi przechodzącymi przez coming-out: Zgłębianie i wsparcie w obszarach rodzinnych i indywidualnych wyzwań związanych z dorastaniem i tożsamością seksualną.

 • Długoletnia współpraca ze Stowarzyszeniem „Lambda”: Zaangażowanie w działania na rzecz społeczności LGBTQ+, zrozumienie specyficznych potrzeb tej grupy.

 • Współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”: Inicjatywa mająca na celu wsparcie osób zmagańcych się z kwestiami tożsamościowymi, poprzez tworzenie przestrzeni na dialog i pomoc.

 • Praca w Poradni Psychologicznej „Centrum Akson”: Obecnie, w ramach mojej praktyki zawodowej, aktywnie pomagam pacjentom zgłaszającym się do Poradni.

 

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

W mojej praktyce terapeutycznej zajmuję się szerokim zakresem trudności i zaburzeń:

 

 • Zaburzenia emocjonalne i psychiczne:

  • Lęk

  • Depresja

  • Niska samoocena

  • Nerwica

  • Zaburzenia adaptacyjne

  • Zaburzenia nastroju

  • Zaburzenia osobowości

  • Choroba afektywna dwubiegunowa

 • Problemy interpersonalne i życiowe:

  • Rozwód, rozstanie, rozpad związku

  • Trudności w relacjach z innymi

  • Konflikty rodzinne

  • Problemy z koncentracją uwagi

  • Trudności szkolne

  • Trudności z wyrażaniem uczuć

  • Wybuchy agresji

 • Specyficzne zaburzenia:

  • Ataki paniki

  • OCD (nerwica natręctw)

  • PTSD (zaburzenia pourazowe)

  • Lęk separacyjny

  • Hipochondria

 • Uzależnienia:

  • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  • Uzależnienia behawioralne

  • Alkoholizm

 • Inne:

  • Samotność

  • Napady paniki

  • Wypalenie zawodowe

  • Dotknięcie przemocą

  • Autoagresja

  • Myśli samobójcze

  • Stres

  • Okres dojrzewania u nastolatków

 

 

Specjalne obszary mojej pracy:

 • Diagnoza i interwencja w przypadkach podejrzewania przemocy wobec dziecka.

 • Terapia DDD (syndrom Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej) i DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

 • Wsparcie dla osób identyfikujących się jako DDA, DDD, cierpiących na zaburzenia osobowości, osób z PTSD i cPTSD, oraz osób po traumach związanych z molestowaniami.

 • Pomoc osobom zmagającym się z tożsamością płciową, wykluczeniem społecznym.

 • Praca nad niską samooceną, kompleksami, poczuciem niedowartościowania, potrzebą poprawy komunikacji interpersonalnej, fobiami społecznymi.

 

 

Moje doświadczenie i wiedza pozwalają mi na skuteczną pomoc w powyższych obszarach, zawsze z indywidualnym podejściem do każdej osoby i jej potrzeb.

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

Największą zaletą mojej pracy jest holistyczne podejście do problemów psychologicznych i seksualnych, uwzględniające zarówno aspekty emocjonalne, jak i fizyczne. Staram się integrować różne techniki terapeutyczne, aby dostosować się do unikalnych potrzeb każdego klienta, co sprzyja skutecznemu procesowi terapeutycznemu. Łączę techniki terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), następnie terapii schematów.

 

 

 

Moje priorytety:

 • Empatia i zrozumienie: Jednym z najważniejszych aspektów mojej pracy jest umiejętność empatii i zrozumienia klienta. Staram się aktywnie słuchać, współodczuwać i wczuwać się w sytuację pacjenta, co pozwala na lepsze zrozumienie jego doświadczeń.

 • Bezpieczeństwo i zaufanie: Ważne jest, aby stworzyć bezpieczne i zaufane środowisko, w którym klient może otwarcie wyrażać swoje uczucia, myśli i obawy. To pozwala na głębszą pracę nad problemami oraz budowanie silnej relacji terapeutycznej.

 • Dostosowanie podejścia: Każdy klient jest inny, dlatego dostosowuję moje podejście do indywidualnych potrzeb i charakterystyki danej osoby. Nie istnieje jedno uniwersalne podejście terapeutyczne, więc dostosowanie się do klienta jest kluczowe.

 • Zrozumienie aspektów seksualnych: W przypadku pracy jako seksuolog, zwracam szczególną uwagę na aspekty związane z seksualnością i relacjami seksualnymi. Dążę do zrozumienia klienta w kontekście jego życia seksualnego, eliminując ewentualne tabu i stygmatyzację.

 • Skupienie na rozwiązaniach: W moim podejściu terapeutycznym stawiam na skupienie się na rozwiązaniach. Pomagam klientom identyfikować konkretne cele i wspólnie pracować nad znalezieniem

 • Edukacja i informowanie: W ramach mojej pracy staram się dostarczać klientom niezbędnej wiedzy na temat psychologii i seksuologii. Edukacja klienta może wspierać proces terapeutyczny, pomagając mu zrozumieć własne doświadczenia i wprowadzać pozytywne zmiany.

 

Z pacjentami terapeutycznie pracuję integrując nurty: behawioralno-poznawczy, terapii schematów, nurt holistyczny.

 

Do współpracy zapraszam młodzież od 12 r.ż., osoby dorosłe, pary oraz rodziny. Prowadzę terapię rodzinną i par, również w związkach nieformalnych, oraz par homoseksualnych.

 

Pomagam rodzicami nastolatków oraz dorosłym przechodzącym przez coming-out, mam także doświadczenie w pracy z osobami trans płciowymi, nieheteronormatywnymi.Do współpracy w ramach psychoterapii zapraszam osoby identyfikujące się jako DDA, DDD, cierpiące na zaburzenia osobowości, osoby z PTSD i cPTSD, oraz osoby po traumach związanych z molestowaniami.Pracuję również z osobami zmagających się z tożsamością płciową, wykluczeniem społecznym.Obszary w których pomagam dorosłym i młodzieży to: niska samoocena, kompleksy na różnym tle, poczucie niedowartościowania, potrzeba poprawy komunikacji interpersonalnej, fobie społeczne.Prowadzę diagnozę zespołu dziecka krzywdzonego i interwencje w przypadkach podejrzewania przemocy wobec dziecka.Zajmuję się leczeniem i terapią: DDD (syndrom Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej) oraz DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).Doświadczenie zawodowe zdobyłem pod okiem Marka Kotańskiego w MONARZE, później w ośrodkach leczenia uzależnień na oddziałach detoksykacji.

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami nastolatków oraz dorosłymi przechodzącymi przez coming-out. Specjalizuję się w terapii behawioralno-poznawczej. Wiele lat współpracowałem ze Stowarzyszeniem „Lambda”, jestem współzałożycielem i sekretarzem Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” dla osób zmagających się z tożsamością.

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Poza gabinetem uwielbiam podróżować zarówno po Polsce jak i świecie, poznawać kulturę, spotykać się z mieszkańcami.

Uwielbiam muzea, galerie, wystawy.

Więcej kupuję książek, niż ich czytam 🙂

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.