Socjoterapia dla dzieci i dorosłych Warszawa

BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

Socjoterapia to metoda grupowej terapii zajęciowej skierowana do osób, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych i mają trudności z funkcjonowaniem w grupie. Objęte nią mogą być osoby w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i seniorzy.

 

Stosowane na zajęciach metody oraz techniki pozwalają uczestnikom na przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umiejętności społecznych. Działania socjoterapeutyczne są zatem szansą na poprawę funkcjonowania w grupie społecznej.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne kierujemy do osób dorosłych i młodzieży (od 15 r.ż.) z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, wykluczonych, cierpiących na zaburzenia osobowości, walczących z uzależnieniami, borykających się z problemami życiowymi, osób samotnych i starszych.

 

Głównym celem socjoterapii jest korekcja niepożądanych zachowań, a także wywoływanie pozytywnych zmian polegających na nauce określonych reakcji i działań oraz wypracowaniu różnych umiejętności społecznych, interpersonalnych czy zawodowych. Socjoterapia ma różne cele. To między innymi:

 
 
  • przyswojenie zachowań społecznie akceptowanych,
  • korekcja zachowań niepożądanych,
  • nauka pełnienia określonych ról społecznych,
  • rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak asertywności, komunikacja, nawiązywanie relacji, budowania pozytywnych relacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • budowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, poznanie samego siebie, własnych mocnych i słabych stron, wyeksponowanie mocnych stron w kontaktach z grupą,
  • możliwość odreagowania emocjonalnego,
  • zaspokojeniu potrzeb społecznych,
  • pogłębianie wiedzy o sobie i funkcjonowaniu w grupie, co skutkuje poprawą relacji interpersonalnych,
  • nauka radzenia sobie z emocjami - rozpoznawania ich, nazywania, wyrażania.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter grupowy. Odbywają się w społeczności stworzonej po to, by mogła dostarczać różnych społecznych bodźców, służących do poprawiania funkcjonowania, głównie w obszarze relacji interpersonalnych. Każde spotkanie ma szczegółowy cel, formę i strukturę. Ich cykl musi łączyć się w spójną całość.

Bardzo ważny jest proces tworzenia grupy, ustalenie zasad, norm i granic, budowanie atmosfery akceptacji i zaufania. Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry,  zabawy i ćwiczenia.

 

Zajęcia w naszym Centrum Terapii i Rozwoju Akson prowadzi: Pani Eliza Sasin