TUS dla Dzieci - Trening umiejętności społecznych Warszawa

BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

Pierwsze problemy w obszarze kontaktów społecznych można często zaobserwować już w dzieciństwie. Wtedy to uczymy się współpracy w grupie, umiejętności odpowiedniego zachowania się w danej sytuacji, wzajemnego szacunku czy nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

Usługę TUS dla dzieci Warszawa polecamy rodzicom dzieci z trudem radzącym sobie wśród rówieśników i mających problem ze swobodnym odnalezieniem w różnych sytuacjach społecznych.

 

Warto podkreślić, że zajęcia grupowe dla dzieci w Centrum Terapii i Rozwoju Akson mogą okazać się bardzo pomocne także dla pociech, u których została postawiona diagnoza wskazująca na ADHD czy pozostawanie osobą ze spektrum autyzmu (np. Zespół Aspergera).

 

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości, gorąco zachęcamy do konsultacji z nami.

fachowa pomoc dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej

Jak wyglądają zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych?

Trenowanie umiejętności społecznych w Centrum Terapii i Rozwoju Akson jest prowadzone w formie odbywających się regularnie, grupowych spotkań.

 

W ich trakcie uczestnicy rozwijają swoje umiejętności komunikacji oraz nabywają kompetencje społeczne w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Psycholog w trakcie zajęć prezentuje różne ćwiczenia, które wykorzystują choćby modelowanie, generalizację czy odgrywanie ról. Przed rozpoczęciem zajęć w formie praktycznej terapeuta klarownie wyjaśnia sens poszczególnych ćwiczeń oraz tłumaczy wszelkie istotne zagadnienia tak, aby dla każdego uczestnika zajęć były one jasne.

 

Postawa uczestników podczas spotkania jest wnikliwie analizowana, a następnie prowadzący tłumaczy im, jakie aspekty ich zachowania są prawidłowe, a co należałoby poprawić. Dzięki temu, po cyklu spotkań wychodzą oni z nową wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają im swobodniej funkcjonować w społeczeństwie.