Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Psychoterapia prowadzona jest według określonej metody i zawsze stanowi element planu terapeutycznego. Terapia psychologiczna to forma zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej pomocy dla młodzieży i dorosłych. Jeśli potrzebujesz wsparcia profesjonalisty, to skorzystaj z naszych usług – psycholog pomoże w codziennych trudnościach.

Dowiedz się więcej

Program "Emotki" został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, oparty o współpracę oraz wzajemny szacunek uczestników. Inspiracją do utworzenia tego typu zajęć była potrzeba odświeżenia dobrze znanej formuły zajęć Treningu Umiejętności Społecznych o nowe tematy, trudności i wyzwania jakie stawia dzisiejszy świat.

Program "Emotki"

Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości. W założeniach pozytywna dyscyplina to metoda wychowywania dziecka bez nagród i kar.

Pozytywna dyscyplina

Socjoterapia jako rodzaj terapii zajęciowej jest doskonałą formą zajęć terapeutycznych, dzięki którym można kształtować i utrwalać zdrowe relacje w społeczności. Socjoterapia skierowana jest do wszystkich osób, które doświadczają różnego rodzaju trudności w kontaktach społecznych. Mogą to być problemy spowodowane zarówno krótko- jak i długotrwale doświadczanymi negatywnymi sytuacjami, problemami natury osobistej lub psychicznej.

Socjoterapia

Zajęcia grupowe, podczas których uczestnicy uczą się prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych. Warsztaty prowadzone są w grupie rówieśniczej, co umożliwia dopasowanie rodzaju ćwiczeń i pomocy dydaktycznych do wieku.

Trening Umiejętności Społecznych

W toku terapii rodzinnej jej uczestnicy dowiadują się, jak pozostali postrzegają problem rodziny, oraz razem z terapeutą zastanawiają się, jak ich własne zachowanie wpływa na innych. Dowiadują się więcej o rolach, jakie poszczególne osoby pełnią w rodzinie i jakie mechanizmy powodują powstawanie i utrzymywanie się konfliktów. Uczą się te role i mechanizmy modyfikować oraz być dla siebie wzajemnie wsparciem. To właśnie dzięki temu w rodzinie dochodzi do pożądanej zmiany.

Terapia rodzinna

Terapia par skierowana jest do wszystkich osób pragnących przyjrzeć się odtwarzanej dynamice w związku, indywidualnym oraz relacyjnym nieuświadomionym schematom. Zanim rozpocznie się właściwy etap terapii, psychoterapeuta spotyka się z parą w celu omówienia problematyki oraz kolejno na sesje indywidualne, mogąc zobaczyć pełny obraz oraz przyczynę danej dynamiki w parze.

Terapia par

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Psychodietetykami są osoby powiązane z dietetyką lub psychologią, które ukończyły studia podyplomowe o takim kierunku. W swojej pracy wykorzystują one wiedzę z psychologii, dietetyki i medycyny, aby pomóc pacjentom, którzy mają problemy z zakresu żywienia oraz ze zmianą nawyków żywieniowych.

Psychodietetyka

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Terapia psychologiczna to forma zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej pomocy dla dzieci i dorosłych. Terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, polepszyć komunikację międzyludzką.

Sesje psychologiczne indywidualne

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Jednorazowe spotkanie w formie rozmowy. Celem konsultacji jest określenie i zdefiniowanie problemu, jak najlepsze jego opisanie, co pozwala psychologowi na podanie diagnozy i zaleceń dotyczących dalszego postępowania.

KONSULTACJE

Terapia psychologiczna i psychoterapia to uznana i skuteczna metoda leczenia zaburzeń i trudności psychicznych. Co bardzo ważne, mogą z niej skorzystać nie tylko osoby, u których zdiagnozowano konkretną jednostkę chorobową – np. depresję, stany lękowe.

TERAPIA

Warsztaty psychologiczne są doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem psychicznym i emocjonalnym człowieka. Podczas spotkań w ramach warsztatów, można w minimalnym stopniu poczuć atmosferę psychoterapii.

WARSZTATY

PSYCHOLOGIA

Partnerzy

ul. Filomatów 27 lok. 2
04-134 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 21:00