BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

PSYCHOLOGIA

WARSZTATY

Warsztaty psychologiczne są doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem psychicznym i emocjonalnym człowieka. Podczas spotkań w ramach warsztatów, można w minimalnym stopniu poczuć atmosferę psychoterapii.

TERAPIA

Terapia psychologiczna i psychoterapia to uznana i skuteczna metoda leczenia zaburzeń i trudności psychicznych. Co bardzo ważne, mogą z niej skorzystać nie tylko osoby, u których zdiagnozowano konkretną jednostkę chorobową – np. depresję, stany lękowe.

KONSULTACJE

Jednorazowe spotkanie w formie rozmowy. Celem konsultacji jest określenie i zdefiniowanie problemu, jak najlepsze jego opisanie, co pozwala psychologowi na podanie diagnozy i zaleceń dotyczących dalszego postępowania.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Sesje psychologiczne indywidualne

Terapia psychologiczna to forma zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej pomocy dla dzieci i dorosłych. Terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, polepszyć komunikację międzyludzką.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Psychodietetykami są osoby powiązane z dietetyką lub psychologią, które ukończyły studia podyplomowe o takim kierunku. W swojej pracy wykorzystują one wiedzę z psychologii, dietetyki i medycyny, aby pomóc pacjentom, którzy mają problemy z zakresu żywienia oraz ze zmianą nawyków żywieniowych.

Terapia par

Terapia par skierowana jest do wszystkich osób pragnących przyjrzeć się odtwarzanej dynamice w związku, indywidualnym oraz relacyjnym nieuświadomionym schematom. Zanim rozpocznie się właściwy etap terapii, psychoterapeuta spotyka się z parą w celu omówienia problematyki oraz kolejno na sesje indywidualne, mogąc zobaczyć pełny obraz oraz przyczynę danej dynamiki w parze.

Terapia rodzinna

W toku terapii rodzinnej jej uczestnicy dowiadują się, jak pozostali postrzegają problem rodziny, oraz razem z terapeutą zastanawiają się, jak ich własne zachowanie wpływa na innych. Dowiadują się więcej o rolach, jakie poszczególne osoby pełnią w rodzinie i jakie mechanizmy powodują powstawanie i utrzymywanie się konfliktów. Uczą się te role i mechanizmy modyfikować oraz być dla siebie wzajemnie wsparciem. To właśnie dzięki temu w rodzinie dochodzi do pożądanej zmiany.

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe, podczas których uczestnicy uczą się prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych. Warsztaty prowadzone są w grupie rówieśniczej, co umożliwia dopasowanie rodzaju ćwiczeń i pomocy dydaktycznych do wieku.

Socjoterapia

Socjoterapia jako rodzaj terapii zajęciowej jest doskonałą formą zajęć terapeutycznych, dzięki którym można kształtować i utrwalać zdrowe relacje w społeczności. Socjoterapia skierowana jest do wszystkich osób, które doświadczają różnego rodzaju trudności w kontaktach społecznych. Mogą to być problemy spowodowane zarówno krótko- jak i długotrwale doświadczanymi negatywnymi sytuacjami, problemami natury osobistej lub psychicznej.

Pozytywna dyscyplina

Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości. W założeniach pozytywna dyscyplina to metoda wychowywania dziecka bez nagród i kar.

Program "Prosto o emocjach"

Program "Prosto o emocjach" został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, oparty o współpracę oraz wzajemny szacunek uczestników. Inspiracją do utworzenia tego typu zajęć była potrzeba odświeżenia dobrze znanej formuły zajęć Treningu Umiejętności Społecznych o nowe tematy, trudności i wyzwania jakie stawia dzisiejszy świat.

Dowiedz się więcej

Psychoterapia prowadzona jest według określonej metody i zawsze stanowi element planu terapeutycznego. Terapia psychologiczna to forma zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej pomocy dla młodzieży i dorosłych. Jeśli potrzebujesz wsparcia profesjonalisty, to skorzystaj z naszych usług – psycholog pomoże w codziennych trudnościach.

Psychoterapia dorosłych i młodzieży