Mediacje rodzinne i sądowe WARSZAWA

To usługa, która wykracza poza zakres jedynie wsparcia psychologicznego w sytuacjach konfliktowych. W razie zawarcia przez uczestników mediacji porozumienia i spisania go w postaci ugody, jako stały mediator będący jednoczenie radcą prawnym, zapewniamy profesjonalne jej sformułowanie tak,by możliwe było zatwierdzenie przez sąd, i nadanie ugodzie mocy równej wyrokowi sądu.

 

Mediacje rodzinne to proces polegający na wspieraniu i udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. Celem tego procesu jest pomoc rodzinie w uzyskaniu konsensusu i rozwiązania problemów przez samego rodziny, z udziałem neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator pomaga stronom w komunikowaniu się, rozwiązywaniu trudnych problemów i znalezieniu rozwiązań, które są satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron. Mediacje rodzinne są często stosowane w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi, dziedziczenia, podziału majątku, a także w innych sytuacjach, w których rodzina potrzebuje pomocy w rozwiązaniu konfliktu.

 

Praca mediatora polega na udzielaniu wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów między stronami. Mediator jest neutralny i bezstronny, co oznacza, że nie wyraża opinii na temat sporu i nie podejmuje decyzji za strony.

 

Zamiast tego, mediator wspiera strony w komunikowaniu się i rozwiązywaniu problemów.

Proces mediacyjny może przebiegać następująco:

  • Spotkanie zapoznawcze: mediator spotyka się z każdą ze stron, aby zrozumieć ich perspektywę i potrzeby.
  • Spotkanie wspólne: mediator spotyka się z obiema stronami, aby pomóc im w komunikowaniu się i uzyskaniu porozumienia.
  • Wspieranie komunikacji: mediator pomaga stronom w uzyskaniu wyraźnego i efektywnego porozumienia, udzielając wskazówek i rad dotyczących komunikacji.
  • Pomoc w uzyskaniu porozumienia: mediator pomaga stronom w znalezieniu rozwiązań, które są zadowalające dla obu stron.
  • Potwierdzenie porozumienia: jeśli strony uzyskają porozumienie, mediator może pomóc im w jego formalnym potwierdzeniu.

 

Celem mediatora jest pomoc stronom w rozwiązaniu konfliktu i uzyskaniu trwałego i satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia. Proces mediacyjny jest dobrowolny, co oznacza, że strony decydują o tym, czy chcą w nim uczestniczyć i jakie porozumienie chcą osiągnąć.

 

 

 


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy