23 lutego 2024

"To, że czegoś nie widać, nie oznacza, że tego nie ma." - 23 lutego jako Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

 

Depresja, często ukryta za maską codziennych obowiązków i społecznych uśmiechów, jest jednym z najbardziej powszechnych, a zarazem najbardziej niezrozumianych zaburzeń psychicznych. W naszym społeczeństwie, gdzie sukces często mierzy się wydajnością i zewnętrznymi osiągnięciami, ci, którzy zmagają się z wewnętrznymi demonami depresji, mogą czuć się izolowani i niezrozumiani.

 

 

Depresja w liczbach: Europejska Perspektywa

 

W kontekście europejskim, gdzie różnorodność kulturowa spotyka się z różnymi systemami opieki zdrowotnej, depresja pozostaje wyzwaniem wspólnym dla wielu. Statystyki pokazują, że około 7,2% obywateli Unii Europejskiej doświadcza chronicznej depresji, z wahaniami pomiędzy poszczególnymi krajami. Te liczby, choć z pozoru suche, kryją w sobie ludzkie historie, walkę i często niewypowiedziane cierpienie.

 

 

Sytuacja w Polsce: Zrozumienie lokalnego kontekstu

 

Chociaż dostęp do precyzyjnych danych dotyczących Polski może być ograniczony, nie ulega wątpliwości, że depresja stanowi istotne wyzwanie zdrowotne również i tutaj. Otwarta rozmowa o zdrowiu psychicznym oraz zwiększenie świadomości i dostępności zasobów mogą przyczynić się do zmniejszenia stygmatu i zwiększenia liczby osób poszukujących i otrzymujących potrzebną pomoc.

 

 

Przełamywanie barier: Edukacja i Świadomość

 

Stygmat społeczny wokół depresji i innych zaburzeń psychicznych jest jedną z największych barier w dostępie do leczenia. Wielu ludzi obawia się etykietowania, odrzucenia, czy nawet konsekwencji zawodowych związanych z otwartym mówieniem o swoich problemach psychicznych. Edukacja społeczna, promowanie empatii i zrozumienia to kluczowe kroki w kierunku budowania bardziej otwartego i wspierającego środowiska.

 

 

Dostęp do zasobów: Klucz do leczenia

 

W "Aksonie" zobowiązujemy się do oferowania kompleksowego wsparcia dla osób zmagających się z depresją. Od terapii indywidualnej, przez warsztaty i grupy wsparcia, po interwencje kryzysowe – naszym celem jest zapewnienie każdemu dostępu do skutecznych i empatycznych form pomocy.

 

 

Podnoszenie Świadomości: Rola każdego z nas

 

Zmiana społecznego postrzegania depresji zaczyna się od nas samych – od sposobu, w jaki rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, przez wsparcie, jakiego udzielamy bliskim, po działania na rzecz lepszej opieki zdrowotnej. Każdy z nas może przyczynić się do budowania bardziej świadomego i wspierającego społeczeństwa.

 

 

Droga do lepszego jutra

 

Depresja nie musi być cichym cierpieniem. Razem możemy stworzyć środowisko, w którym szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości. W "Aksonie" jesteśmy zaangażowani w tę zmianę i zapraszamy każdego, kto potrzebuje wsparcia, do podjęcia pierwszego kroku. Pamiętaj, nie jesteś sam/a w tej podróży.