Partnerzy

ul. Filomatów 27 lok. 2
04-134 Warszawa

+48 697 - 343 - 396

biuro@aksoncentrum.pl

www.aksoncentrum.pl

Terapia pedagogiczna są to zajęcia o charakterze cyklicznych spotkań, kierowane do osób z trudnościami w uczeni się, mające na celu wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jest to seria zaplanowanych i indywidualnie dostosowanych ćwiczeń, z naciskiem na doskonalenie umiejętności czytania i pisania, które budują pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej, tworząc również motywację do podnoszenia wiedzy i umiejętności szkolnych u dziecka.

 

Ćwiczenia polegają m.in. na rysowaniu, malowaniu, odwzorowywaniu kształtów, uzupełnianiu całości elementami, często wplecione w charakter zabaw i zagadek.

 

Zajęcia mogą być organizowane zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych (max 4 os. w grupie) w zależności od potrzeb uczestników.

 

Terapia pedagogiczna

Czy wiesz co to jest terapia pedagogiczna?