Partnerzy

ul. Filomatów 27 lok. 2
04-134 Warszawa

+48 697 - 343 - 396

biuro@aksoncentrum.pl

www.aksoncentrum.pl

Konsultacja logopedyczna są zajęcia indywidualne o charakterze cyklicznych spotkań, w zależności od potrzeb pacjenta terapeuta dobiera odpowiednie metody tj. masaż i ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, zadania rozwijające mowę, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu. Terapia logopedyczna to szereg zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Celem zajęć może być: usprawnienie aparatu artykulacyjnego, poprawienie jakości funkcji językowych, oddechowych i fonacyjnych, korygowanie wad wymowy, rozbudowanie zasobu słownictwa, wprowadzenie komunikacji alternatywnej lub wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Terapia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

Zajęcia prowadzi:

Czy wiesz co to jest konsultacja logopedyczna?