Program "Emotki" został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, oparty o współpracę oraz wzajemny szacunek uczestników. Inspiracją do utworzenia tego typu zajęć była potrzeba odświeżenia dobrze znanej formuły zajęć Treningu Umiejętności Społecznych o nowe tematy, trudności i wyzwania jakie stawia dzisiejszy świat.

 

Czym zajmujemy się podczas zajęć:

 • emocje: psychoedukacja, radzenie sobie z emocjami, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

 • treningi współpracy w grupie,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników oraz wiary we własne możliwości; zwiększanie poczucia własnej wartości,

 • poszerzanie wiedzy o sobie, wspieranie rozwoju osobowości dzieci,

 • treningi zachowań asertywnych,

 • ćwiczenie pamięci, koncentracji i uważnego słuchania innych osób

 • radzenie sobie z rywalizacją i frustracją.

 

Zajęcia podzielone zostały na dwie kategorie wiekowe, aby tematy poruszane w czasie zajęć jak najbardziej odpowiadały trudnościom danego wieku rozwojowego. Zajęcia w ramach programu skupiają się na rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i mają charakter psychoedukacyjny.

 

W czasie zajęć wykorzystywane są techniki warsztatowe i treningowe tj.

 • rozmowa kierowana

 • dyskusja „burza mózgów”

 • obrazkowe historyjki społeczne

 • gry i zabawy grupowe

 • elementy muzykoterapii, bajkoterapii i arteterapii

 • elementy pantomimy

 • elementy dramy

 • scenki tematyczne

 • prace plastyczne

 • wykorzystanie gier edukacyjno-terapeutycznych

 

Prowadzące: Ada Majdak- psycholog; Eliza Sasin - psycholog, socjoterapeutka.

 

Partnerzy

ul. Filomatów 27 lok. 2
04-134 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 21:00

Autorski program "Emotki" w Warszawie

Terapia dla dzieci z problemami i zaburzeniami emocjonalnymi Warszawa