15 czerwca 2023

Dysleksja: Wyzwanie, które można pokonać

BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

Niepowodzenia szkolne czy niechęć do nauki?

 

Czy wiesz, że dysleksja jest jednym z najczęstszych zaburzeń uczenia się, dotykającym zarówno dzieci, jak i dorosłych? To trudność, która może wpływać na czytanie, pisane i zrozumienie tekstu. Jednak nie martw się, istnieją skuteczne strategie i terapie, które mogą pomóc osobom z dysleksją radzić sobie i osiągać sukcesy w nauce i życiu.

 

Dysleksja nie jest oznaką niskiego inteligencji ani braku chęci do nauki. To neurologiczne zaburzenie, które wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza i rozpoznaje symbole pisanego języka. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozpoznawaniem liter, łączeniem dźwięków z literami, czytaniem ze zrozumieniem i pisaniem poprawnie. Jednak ważne jest zrozumienie, że dysleksja nie definiuje czyjejś inteligencji ani potencjału.

 

Dysleksja może być rozpoznana już we wczesnym dzieciństwie, gdy pojawiają się pierwsze trudności w nauce czytania i pisania. Warto jednak pamiętać, że diagnoza powinna być dokonana przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak pedagog czy psycholog. Tylko oni są w stanie przeprowadzić odpowiednie testy i oceny, aby postawić trafną diagnozę i zaproponować odpowiednie podejście terapeutyczne.

 

W przypadku dysleksji, terapia pedagogiczna odgrywa kluczową rolę. Pedagog pracuje z dziećmi i dorosłymi, rozwijając ich umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu. Terapia koncentruje się na naukę strategii, które pomagają osobom z dysleksją radzić sobie z trudnościami, takimi jak techniki rozpoznawania dźwięków i liter, ćwiczenia czytania ze zrozumieniem i doskonalenie umiejętności pisania. Wszystko to odbywa się w indywidualnie dostosowanym tempie i stylu pracy, uwzględniając unikalne potrzeby każdej osoby.

 

Ważne jest, aby zrozumieć, że dysleksja nie jest przeszkodą nie do przezwyciężenia. Dzieci i dorośli z dysleksją mogą osiągać sukcesy w szkole i karierze, jeśli mają odpowiednie wsparcie i narzędzia. Wspierający i przyjazny środowisko, zarówno w domu, jak i w szkole czy miejscu pracy, odgrywa ogromną rolę w rozwijaniu pewności siebie i motywacji u osób z dysleksją.

 

W Centrum Terapii i Rozwoju Akson mamy doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi z dysleksją, oferując kompleksowe wsparcie terapeutyczne. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych logopedów i psychologów specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii dysleksji, dostosowując podejście do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

 

Nasze programy terapeutyczne opierają się na sprawdzonych metodach i technikach, które są skuteczne w rozwijaniu umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu. Staramy się stworzyć przyjazne i wspierające środowisko, w którym nasi pacjenci czują się bezpieczni i zmotywowani do nauki.

 

Podczas terapii dysleksji skupiamy się nie tylko na rozwijaniu konkretnych umiejętności, ale również na budowaniu pewności siebie i pozytywnego podejścia do nauki. Uczymy naszych pacjentów strategii radzenia sobie z trudnościami, rozwijania ich własnych mocnych stron i wykorzystywania różnych narzędzi i technologii wspomagających.

 

Nasze usługi terapeutyczne są skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W przypadku dzieci, wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna mogą znacznie zwiększyć szanse na sukces w nauce. Dla dorosłych, terapia dysleksji może pomóc w pokonaniu przeszkód zawodowych i osobistych, poprawiając jakość życia i otwierając nowe możliwości rozwoju.

 

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i sukcesów naszych pacjentów. Widzimy, jak terapia dysleksji pozytywnie wpływa na ich samoocenę, motywację i sukcesy szkolne. Każdy ma prawo do nauki i rozwijania swoich umiejętności, niezależnie od trudności, z jakimi się boryka. Dlatego w Centrum Terapii i Rozwoju Akson stawiamy na indywidualne podejście i zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiej jakości terapii dysleksji.

 

Jeśli masz podejrzenia dotyczące dysleksji u siebie lub swojego dziecka, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Nasi specjaliści są gotowi, aby ci pomóc i zapewnić kompleksową opiekę terapeutyczną. Nie trać czasu - daj sobie lub swojemu dziecku szansę na sukces i pełny rozwój.

 

Skontaktuj się z nami już dziś i umów na konsultację. Razem możemy pokonać wyzwania związane z dysleksją i otworzyć drzwi do nowych możliwości i osiągnięć.

 

 

Diagnoza dysleksji

 

Diagnoza dysleksji jest procesem, który obejmuje różne kroki i metody oceny, aby ustalić, czy osoba ma trudności z czytaniem, pisaniem i rozumieniem tekstu z powodu dysleksji. Poniżej przedstawiam ogólny opis tego, jak wygląda diagnoza dysleksji:

 

 • Wywiad: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami lub z samą osobą podejrzewaną o dysleksję. Podczas wywiadu zbiera się informacje dotyczące historii rozwoju dziecka, ewentualnych trudności szkolnych, rodzinnej historii dysleksji oraz obserwowanych objawów i trudności z czytaniem, pisaniem i rozumieniem tekstu.
 • Testy oceny czytania i pisania: Diagnoza dysleksji zwykle obejmuje przeprowadzenie różnych testów, które oceniają umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu. Testy mogą obejmować ocenę rozpoznawania liter, czytania ze zrozumieniem, pisania, ortografii i innych aspektów językowych.
 • Ocena procesów poznawczych: Oprócz testów językowych, diagnoza dysleksji może również obejmować ocenę procesów poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, koncentracja, przetwarzanie słuchowe i wzrokowe. Te oceny pomagają zrozumieć, czy trudności z czytaniem i pisaniem są wynikiem problemów poznawczych lub innych czynników.
 • Obserwacja w naturalnym środowisku/Informacja ze szkoły lub przedszkola: W niektórych przypadkach obserwacja dziecka w naturalnym środowisku, takim jak szkoła, może być pomocna w diagnozie dysleksji. Na podstawie obserwacji zachowania i trudności z czytaniem i pisaniem, specjalista może zebrać dodatkowe informacje na temat objawów i trudności - pomocna będzie opinia z placówki edukacyjnej.
 • Współpraca z innymi specjalistami: Diagnoza dysleksji może wymagać współpracy z różnymi specjalistami, takimi jak psycholog, pedagog lub neurolog. Wspólne działanie i wymiana informacji pomagają w pełniejszym zrozumieniu problemu i dostosowaniu odpowiednich strategii terapeutycznych.
 • Weryfikacja wyników: Po przeprowadzeniu testów i oceny, specjalista dokładnie analizuje zebrane dane i wyniki. Porównuje je z kryteriami diagnostycznymi dysleksji, takimi jak kryteria DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) lub inne obowiązujące standardy. Weryfikacja wyników jest istotna, aby potwierdzić obecność dysleksji i wykluczyć inne możliwe przyczyny trudności z czytaniem i pisaniem.

 • Diagnoza i raport: Na podstawie zebranych danych, wyników testów i obserwacji, specjalista stawia diagnozę dysleksji. Diagnoza jest oparta na kryteriach diagnostycznych i powinna być udokumentowana w formie raportu diagnostycznego. Raport zawiera informacje o wynikach ocen, diagnozie, zaleceniach terapeutycznych oraz sugestiach dotyczących dalszej opieki i wsparcia.

 • Zalecenia terapeutyczne: Na podstawie diagnozy, specjalista może zalecić odpowiednie metody terapeutyczne i interwencje. Terapia dysleksji może obejmować różne strategie, ćwiczenia, techniki czytania i pisania, które mają na celu rozwinięcie umiejętności językowych i kompensację trudności związanych z dysleksją.

 

Ważne jest, aby diagnozę dysleksji przeprowadził wykwalifikowany specjalista, tak jak pedagog, czy psycholog. Tylko tacy specjaliści posiadają wiedzę i narzędzia niezbędne do dokładnej oceny i postawienia diagnozy. Po przeprowadzeniu diagnozy specjalista może zalecić odpowiednią terapię logopedyczną, której celem jest rozwijanie umiejętności czytania, pisania i rozumienia tekstu oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami związanych z dysleksją.

 

Diagnoza dysleksji jest kluczowa, ponieważ umożliwia odpowiednie zrozumienie i identyfikację trudności, a także pozwala na skierowanie do właściwych interwencji terapeutycznych. Dzięki odpowiedniej diagnozie i terapii, osoby z dysleksją mogą rozwijać swoje umiejętności językowe, poprawić czytanie i pisanie, oraz zwiększyć swoją pewność siebie i sukces szkolny.

 

W Centrum Terapii i Rozwoju Akson oferujemy kompleksową diagnozę i terapię dysleksji. Nasz wykwalifikowany zespół specjalizuje się w pracy z osobami z dysleksją, dostosowując program terapeutyczny do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

 

Dajemy naszym pacjentom narzędzia i strategie, które pomagają im radzić sobie z trudnościami

 

 

 

 

Korzyści z wykonania diagnozy oraz procedura wydłużonego czasu na egzaminie ósmoklasisty

 

Korzyści płynące z wykonania diagnozy dysleksji są liczne i istotne, zarówno dla uczniów jak i dorosłych. Jedną z ważnych korzyści jest możliwość ubiegania się o wydłużony czas pisania egzaminów, w tym również egzaminu ósmoklasisty. Oto dlaczego to jest istotne:

 

 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Wydłużony czas pisania egzaminów daje osobom z dysleksją możliwość dostosowania tempa pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Zmagając się z trudnościami w czytaniu, pisaniu i przetwarzaniu informacji, osoby z dysleksją często potrzebują więcej czasu na przeczytanie zadań, zrozumienie treści i odpowiednie zorganizowanie myśli podczas pisania. Wydłużony czas umożliwia im skoncentrowanie się na treści, bez presji związanej z ograniczonym czasem.
 • Zwiększenie szans na sukces: Dysleksja może wpływać na wyniki egzaminacyjne, zwłaszcza w przypadku zadań wymagających czytania i pisania. Dostęp do wydłużonego czasu pisania egzaminu daje osobom z dysleksją większą szansę na pokazanie swojej wiedzy i umiejętności bez napięcia i presji związanej z ograniczonym czasem. Mogą skupić się na poprawnym zrozumieniu treści zadań, starannym przygotowaniu odpowiedzi i wyrażeniu swoich myśli bez pośpiechu.
 • Zmniejszenie stresu i niepewności: Egzaminy mogą być stresujące dla wszystkich uczniów, a dla osób z dysleksją mogą być jeszcze bardziej wyzwaniem. Wydłużony czas pisania egzaminu daje im większe poczucie kontroli i zmniejsza stres związany z koniecznością wykonywania zadań w ograniczonym czasie. Możliwość skoncentrowania się na treści zadań i dokładnym opracowaniu odpowiedzi pomaga w zwiększeniu pewności siebie i redukcji niepewności.
 • Równość szans: Dostęp do wydłużonego czasu pisania egzaminu dla osób z dysleksją jest również kwestią równości szans. Umożliwia im w pełni wykorzystać swoje potencjał, niezależnie od trudności związanych z dysleksją. Wsparcie w postaci wydłużonego czasu pisania egzaminów eliminuje nierówności, umożliwiając uczniom z dysleksją udział w egzaminach na równych zasadach.
   

Warto zaznaczyć, że wydłużony czas pisania egzaminu nie jest automatycznym przywilejem. Konieczne jest posiadanie diagnozy dysleksji,a także spełnienie określonych kryteriów i procedur ustalonych przez odpowiednie instytucje egzaminacyjne. Proces ubiegania się o wydłużony czas pisania egzaminu 8 klasy zwykle wymaga złożenia wniosku, który jest oparty na diagnozie dysleksji oraz dokumentacji potwierdzającej trudności i potrzebę dostosowania warunków egzaminacyjnych.

 

Aby skorzystać z tej korzyści, ważne jest wcześniejsze zasięgnięcie informacji i konsultacja z odpowiednimi osobami w szkole, takimi jak pedagog szkolny czy dyrektor. Wspólnie można omówić procedurę ubiegania się o wydłużony czas pisania egzaminu i dostosowanie warunków egzaminacyjnych dla ucznia z dysleksją.

 

Jest to istotne, ponieważ wydłużony czas pisania egzaminu daje uczniowi z dysleksją możliwość pokazania swoich umiejętności i wiedzy bez niepotrzebnego stresu i presji czasu. Pozwala skupić się na treści zadań, odpowiednim przetwarzaniu informacji i starannym przygotowaniu odpowiedzi.

 

 

W Centrum Terapii i Rozwoju Akson oferujemy kompleksową diagnozę i terapię dla osób z dysleksją. Nasz wykwalifikowany zespół specjalizuje się w pracy z dysleksją i jest gotów wesprzeć zarówno uczniów, jak i dorosłych w ich drodze do sukcesu. Zapewniamy wsparcie i odpowiednie narzędzia, które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z dysleksją.

 

Jeśli masz podejrzenie lub diagnozę dysleksji i zastanawiasz się, jakie korzyści i możliwości dostosowania warunków egzaminacyjnych możesz otrzymać, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, udzielić wsparcia i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu w nauce i egzaminach.