21 marca 2023

21 marca - dzień osób z zespołem downa

BM GROUP SP.Z.O.O  NIP:1133112135 al. Stanów Zjednoczonych 26a, Warszawa

Polityka prywatności


Rejestracja tel. :

Poniedziałek-Piątek

9:00-21:00

Placówka czynna:

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

 

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Partnerzy

Sposoby płatności

Regulamin

Dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych. Data ta wiąże się również z istotą tego zaburzenia – trisomią 21 chromosomu, powodującą zespół wad wrodzonych u osób nią dotkniętych.

 

Zespół Downa jest jednym z najczęstszych zaburzeń genetycznych, które wpływają na rozwój intelektualny i fizyczny jednostki. Chociaż osoby z zespołem Downa żyją dłużej i mają lepsze warunki życia niż kiedykolwiek wcześniej, to wciąż istnieją pewne trudności, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień.

 

W tym artykule omówimy te trudności, a także omówimy, jak psycholodzy i logopedzi mogą pomóc osobom z zespołem Downa, a jaką rolę w ich życiu odgrywa terapia.

 

Osoby z zespołem Downa często mają trudności z uczeniem się i przyswajaniem wiedzy w taki sam sposób jak osoby bez tego zaburzenia. W szkole często potrzebują indywidualnego podejścia i dodatkowego wsparcia, takiego jak nauczyciel wspomagający lub terapia. Problemy z komunikacją to również powszechny problem u osób z zespołem Downa, co może prowadzić do trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

 

Psycholodzy i logopedzi są specjalistami, którzy są w stanie pomóc osobom z zespołem Downa w radzeniu sobie z tymi trudnościami. Psycholodzy pomagają w radzeniu sobie ze stresem i problemami emocjonalnymi, a także w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Logopedzi natomiast pomagają w poprawianiu umiejętności komunikacyjnych, w tym mowy i rozumienia języka.

 

Terapia jest kluczowym narzędziem w życiu każdej osoby z zespołem Downa. Dzięki niej mogą nauczyć się radzić sobie z trudnościami, które wynikają z ich zaburzenia, a także rozwijać swoje umiejętności intelektualne i emocjonalne. Terapia składa się z różnych elementów, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z zespołem Downa. Może to obejmować zarówno terapię behawioralną, jak i terapię mowy, terapię sensoryczną, czy nawet terapię zajęciową.

 

Ważne jest, aby pamiętać, że osoby z zespołem Downa są unikalnymi jednostkami, które potrzebują specjalnego podejścia. Każda osoba z zespołem Downa ma swoje indywidualne potrzeby i cele życiowe, które należy uwzględnić w procesie terapeutycznym. Dlatego tak ważne jest, aby specjaliści, tacy jak psycholodzy i logopedzi, byli w stanie dostosować swoje podejście do potrzeb i możliwości każdej osoby.