Psycholog
Certyfikowany Edukator Rodzicielskiej
Pozytywnej Dyscypliny

Zajęcia dla rodziców prowadzi:

Co to jest pozytywna dyscyplina?

Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości. To wychowanie bez kar i nagród. Dyscyplina ta pomaga dzieciom dojrzewać w poczuciu wzajemnego szacunku, pokazuje jak rozwiązywać problemy, jak współpracować z innymi czy komunikować swoje potrzeby. To również nauka bycia pożytecznym w szkole i w domu, a więc budowanie poczucia bycia potrzebnym.

Partnerzy

al. Stanów Zjednoczonych 26a
03-964 Warszawa

Poniedziałek - Piątek
12:00 - 21:00

Pozytywna dyscyplina dla rodziców Warszawa