Psycholog
Certyfikowany Edukator Rodzicielskiej
Pozytywnej Dyscypliny

Martyna Halicka

Zajęcia dla rodziców prowadzi:

Co to jest pozytywna dyscyplina?

Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości. To wychowanie bez kar i nagród. Dyscyplina ta pomaga dzieciom dojrzewać w poczuciu wzajemnego szacunku, pokazuje jak rozwiązywać problemy, jak współpracować z innymi czy komunikować swoje potrzeby. To również nauka bycia pożytecznym w szkole i w domu, a więc budowanie poczucia bycia potrzebnym.

Partnerzy

ul. Filomatów 27 lok. 2
04-134 Warszawa

+48 697 - 343 - 396

biuro@aksoncentrum.pl

www.aksoncentrum.pl